Kiszállítás készletről akár 24-48 órán belül!
25 000 Ft felett ingyenes kiszállítás!
Mintaboltjainkban kipróbálhatja termékeinket!
Kosaram
Gyors kiszállítás készletről - akár 24 órán belül!

Termékeinket mintaboltjainkban ki is próbálhatja!

Instagram nyereményjáték szabályzat – Instagram szeptemberi játék

 

1. A nyereményjáték szervezője:

A Vivamax Instagram oldalon (https://www.instagram.com/vivamax.egeszseg/) meghirdetett nyereményjáték szervezője a Vivaldi Kft. (1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., adószám: 12259191243), valamint Klein Patrícia (https://www.instagram.com/patrisaklein/ , 2400 Dunaújváros, Római körút 10. 1/3) – továbbiakban: Szervezők.

2. A nyereményjáték neve: Instagram szeptemberi játék

3. A nyereményjáték időtartama: 2023. szeptember 8-án a poszt feltöltésétől 2023.szeptember 12.  24:00 óráig.

A nyertes kihirdetésének időpontja: 2023. szeptember 13. A nyertes storyban kerül kihirdetésre.

4. A nyereményjáték leírása A Szervező (Klein Patrícia) posztot tesz közzé saját Instagram oldalán, és kéri a játszani szándékozókat, kövessék mindkét szervező Instagram oldalát, (https://www.instagram.com/vivamax.egeszseg/, https://www.instagram.com/patrisaklein/ ) továbbá kedveljék a posztot és jelöljenek meg kommentben egy barátot vagy ismerőst, aki örülne a nyereménynek.

5. A Játékban való részvétel feltételei:

5.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező internet-felhasználó természetes személy - továbbiakban: Játékos. A Játékosnak a 4. pontban megfogalmazott poszt alatt kommentben meg kell jelölnie egy személyt. Nem minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz üzenetben feltöltött komment, illetve megosztás nélküli komment.

5.2. A Játékban a Szervezők dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5.3. A Játékosok által feltöltött képeket/kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják, a jelentkezését törölhetik.

5.4. A Szervezők továbbá kizárják a Játékból azt a kommentet,

a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;

b) a Szervezőkre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;

c) konkurenciát jelenít meg bármely formában.

5.5. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

6. A nyertes kiválasztásának módja:

Véletlenszerű sorsolással 1 fő Nyertes és 1 fő pót nyertes kerül kiválasztásra

A sorsoláson minden Játékos több hozzászólással is részt vehet, de fontos, hogy mindig mást személyt jelöljön meg. A kiválasztás jellegét Játékos elfogadja. A sorsolás időpontja: 2023. szeptember 10.

7. A nyeremény

7.1. 1 db GYV27 Kompresszoros inhalátor „repülő”

7.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át.

7.3. A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezőkkel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem értékelhető.

A Szervezők a kihirdetett nyertessel Instagram üzenetben veszik fel a kapcsolatot a Nyeremény átadásával kapcsolatban.

8. Adatvédelem

8.1. A Szervezők által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás, a Nyertes értesítése és Nyeremény átadása.

8.2. A Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervezők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervezők végzik. A Szervezők az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatokhoz kizárólag a Szervezők férhetnek hozzá, harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kizárólag a Szervezők munkatársai kezelik, és azokat kizárólag az érintettel való kapcsolatfelvételhez használják fel.

8.3. A nyertes nyilvánosságra hozatala: a nyertest a Szervezők storyban teszik közzé.
A Nyertes kérheti nevének elhallgatását.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőket terheli.

9.2. A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervezők jogosultak jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

9.3. A Szervezők elismerik, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat a Facebook és az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen formában a Facebook-hoz és az Instagramhoz, mint céghez.

9.4. A Szervezők fenntartják a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Dunakeszi, 2023. szeptember 7.

 

Vivaldi Kft.