Kiszállítás készletről akár 24-48 órán belül!
25 000 Ft felett ingyenes kiszállítás!
Mintaboltjainkban kipróbálhatja termékeinket!
Kosaram
Gyors kiszállítás készletről - akár 24 órán belül!

Termékeinket mintaboltjainkban ki is próbálhatja!
Facebook nyereményjáték szabályzat – GYV25 Kompresszoros inhalátor "kutya" nyereményjáték
 
1. A nyereményjáték szervezője: 
A Vivamax Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/) meghirdetett nyereményjáték szervezője a Vivaldi Kft. (1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., adószám: 12259191243) – továbbiakban: Szervező.
 
2. A nyereményjáték neve: GYV25 Kompresszoros inhalátor "kutya" nyereményjáték
 
3. A nyereményjáték időtartama: 2022. november 18-án a poszt feltöltésétől 2022. november 23. 20:00 óráig.
A nyertes kihirdetésének időpontja: 2022. november 24., 09:00 és 15:00 között Facebook posztban.
 
4. A nyereményjáték leírása: A Szervező posztot tesz közzé saját Facebook oldalán, és kéri a játszani szándékozókat, hogy írják meg a poszt alatt kommentben, hogy milyen fantázianevet adnának a képen szereplő kutya formájú inhalátornak, továbbá azt, hogy a posztot osszák tovább saját hírfolyamukban.
 
5. A Játékban való részvétel feltételei:
5.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező internet-felhasználó természetes személy - továbbiakban: Játékos. A Játékosnak a 4. pontban megfogalmazott poszt alatt kommentben meg kell jelölnie egy személyt. Nem minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz üzenetben feltöltött komment, illetve megosztás nélküli komment. 
5.2. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
5.3. A Játékosok által feltöltött képeket/kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, a jelentkezését törölheti.
 
5.4. A Szervező továbbá kizárja a Játékból azt a kommentet,
a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;
b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;
c) konkurenciát jelenít meg bármely formában.
5.5. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 
6. A nyertes kiválasztásának módja: 
Véletlenszerű sorsolással 1 fő Nyertes és 1 fő pót nyertes kerül kiválasztásra a Szervező Központi irodájában (2021 Dunakeszi, Pallag utca 37.)
A sorsoláson minden Játékos egy hozzászólással vesz részt. A kiválasztás jellegét Játékos elfogadja. A sorsolás időpontja: 2022. november 24. (csütörtök) 8:00
 
7. A nyeremény
7.1. 1 db GYV25 Kompresszoros inhalátor "kutya" készülék
7.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át.
7.3. A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
A Szervező a kihirdetett nyertessel Facebook Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot a Nyeremény átadásával kapcsolatban. 
 
8. Adatvédelem
8.1. A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás, a Nyertes értesítése és Nyeremény átadása. 
8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatokhoz kizárólag a Szervező fér hozzá, harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kizárólag a Szervező munkatársai kezelik, és azokat kizárólag az érintettel való kapcsolatfelvételhez használják fel.
8.3. A nyertes nyilvánosságra hozatala: a nyertes neve a Szervező Facebook oldalán történik (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/). A Nyertes kérheti nevében elhallgatását.
 
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.
9.2. A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.
9.3. A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen formában a Facebook-hoz, mint céghez.
9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
 
Dunakeszi, 2022. november 18.
 
Vivaldi Kft. 

Facebook nyereményjáték szabályzat – „ZenSpa” aromadiffúzor nyereményjáték
 
1. A nyereményjáték szervezője: 
A Vivamax Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/) meghirdetett nyereményjáték szervezője a Vivaldi Kft. (1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., adószám: 12259191243) – továbbiakban: Szervező.
 
2. A nyereményjáték neve: „ZenSpa” aromadiffúzor nyereményjáték
 
3. A nyereményjáték időtartama: 2022. október 27-én a poszt feltöltésétől 2022. november 1. 20:00 óráig.
A nyertes kihirdetésének időpontja: 2022. november 2., 09:00 és 15:00 között Facebook posztban.
 
4. A nyereményjáték leírása: A Szervező posztot tesz közzé saját Facebook oldalán, és kéri a játszani szándékozókat, hogy írják meg a poszt alatt kommentben, hogy a fekete vagy a fehér ZenSpa aromadiffúzor tetszik nekik jobban. Továbbá nyomják meg a „kedvelés” gombot a Vivamax Facebook oldalán.
 
5. A Játékban való részvétel feltételei:
5.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező internet-felhasználó természetes személy - továbbiakban: Játékos. A Játékosnak a 4. pontban megfogalmazott poszt alatt kommentben meg kell jelölnie egy személyt. Nem minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz üzenetben feltöltött komment, illetve megosztás nélküli komment. 
5.2. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
5.3. A Játékosok által feltöltött képeket/kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, a jelentkezését törölheti.
 
5.4. A Szervező továbbá kizárja a Játékból azt a kommentet,
a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;
b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;
c) konkurenciát jelenít meg bármely formában.
5.5. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 
6. A nyertes kiválasztásának módja: 
Véletlenszerű sorsolással 1 fő Nyertes és 1 fő pót nyertes kerül kiválasztásra a Szervező Központi irodájában (2021 Dunakeszi, Pallag utca 37.)
A sorsoláson minden Játékos egy hozzászólással vesz részt. A kiválasztás jellegét Játékos elfogadja. A sorsolás időpontja: 2022. november 2. (szerda) 8:00
 
7. A nyeremény
7.1. 1 db „ZenSpa” aromadiffúzor (GYVH50) készülék
7.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át.
7.3. A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
A Szervező a kihirdetett nyertessel Facebook Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot a Nyeremény átadásával kapcsolatban. 
 
8. Adatvédelem
8.1. A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás, a Nyertes értesítése és Nyeremény átadása. 
8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatokhoz kizárólag a Szervező fér hozzá, harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kizárólag a Szervező munkatársai kezelik, és azokat kizárólag az érintettel való kapcsolatfelvételhez használják fel.
8.3. A nyertes nyilvánosságra hozatala: a nyertes neve a Szervező Facebook oldalán történik (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/). A Nyertes kérheti nevében elhallgatását.
 
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.
9.2. A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.
9.3. A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen formában a Facebook-hoz, mint céghez.
9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
 
Dunakeszi, 2022. október 26.
 
Vivaldi Kft. 

 

Facebook nyereményjáték szabályzat – „Essence” aromadiffúzor nyereményjáték 2022. október

1. A nyereményjáték szervezője:

A Vivamax Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/) meghirdetett nyereményjáték szervezője a Vivaldi Kft. (1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., adószám: 12259191243) – továbbiakban: Szervező.

2. A nyereményjáték neve: „Essence” aromadiffúzor nyereményjáték

3. A nyereményjáték időtartama: 2022. október 4-én a poszt feltöltésétől 2022. október 9-e 20:00 óráig.

A nyertes kihirdetésének időpontja: 2022. október 10-én, 09:00 és 15:00 között Facebook posztban.

4. A nyereményjáték leírása: A Szervező posztot tesz közzé saját Facebook oldalán, és kéri a játszani szándékozókat, hogy fotózzák le és a poszt alatt kommentben osszák meg bármely Vivamax termékük képét. Továbbá osszák meg véleményüket, miért szeretik azt, mi a véleményük róla.

5. A Játékban való részvétel feltételei:

5.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező internet-felhasználó természetes személy - továbbiakban: Játékos. A Játékosnak a 4. pontban megfogalmazott poszt alatt kommentben meg kell jelölnie egy személyt. Nem minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz üzenetben feltöltött komment, illetve megosztás nélküli komment.

5.2. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5.3. A Játékosok által feltöltött képeket/kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, a jelentkezését törölheti.

5.4. A Szervező továbbá kizárja a Játékból azt a kommentet,

a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;

b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;

c) konkurenciát jelenít meg bármely formában.

5.5. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

6. A nyertes kiválasztásának módja:

Véletlenszerű sorsolással 1 fő Nyertes és 1 fő pót nyertes kerül kiválasztásra a Szervező Központi irodájában (2021 Dunakeszi, Pallag utca 37.)

A sorsoláson minden Játékos egy hozzászólással vesz részt. A kiválasztás jellegét Játékos elfogadja. A sorsolás időpontja: 2022. október 10. 08:00

7. A nyeremény

7.1. 1 db „Essence” aromadiffúzor (GYVH49) készülék

7.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át.

7.3. A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a kihirdetett nyertessel Facebook Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot a Nyeremény átadásával kapcsolatban.

8. Adatvédelem

8.1. A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás, a Nyertes értesítése és Nyeremény átadása.

8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatokhoz kizárólag a Szervező fér hozzá, harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kizárólag a Szervező munkatársai kezelik, és azokat kizárólag az érintettel való kapcsolatfelvételhez használják fel.

8.3. A nyertes nyilvánosságra hozatala: a nyertes neve a Szervező Facebook oldalán történik (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/). A Nyertes kérheti nevében elhallgatását.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

9.2. A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

9.3. A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen formában a Facebook-hoz, mint céghez.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Dunakeszi, 2022. október 4.

Vivaldi Kft.


Facebook nyereményjáték szabályzat – Házi diagnosztika nyereményjáték

 

1. A nyereményjáték szervezője:

A Vivamax Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/) meghirdetett nyereményjáték szervezője a Vivaldi Kft. (1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., adószám: 12259191243) – továbbiakban: Szervező.

2. A nyereményjáték neve: Házi diagnosztika nyereményjáték

3. A nyereményjáték időtartama: 2022. jan. 24-én a poszt feltöltésétől 2022. jan. 27-e 13:00 óráig.

A nyertes kihirdetésének időpontja: a sorsolást követő 24 órán belül Facebook posztban.

4. A nyereményjáték leírása: A Szervező posztot tesz közzé saját Facebook oldalán, és kéri a játszani szándékozókat, hogy a poszt alatt kommentben válaszoljanak a feltett kérdésre, illetve a megadott linken iratkozzanak fel egy 6 részes hírlevélsorozatra. A feliratkozás önkéntes és bármikor le lehet iratkozni a hírlevél sorozatról.

5. A Játékban való részvétel feltételei:

5.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező internet-felhasználó természetes személy - továbbiakban: Játékos. A Játékosnak a 4. pontban megfogalmazott posztban közölt linken fel kell iratkoznia a 6 részes, házi diagnosztika tmeatikájú hírlevélsorozatra és a poszt alatt kommentben jeleznie kell, hogy a feliratkozás megtörtént. Nem minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz üzenetben feltöltött komment. A nyereményjáték alapfeltétele a feliratkozás és nem a komment.

5.2. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5.3. A Játékosok által feltöltött kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, a jelentkezését törölheti.

5.4. A Szervező továbbá kizárja a Játékból azt a kommentet,

a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;

b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;

c) konkurenciát jelenít meg bármely formában.

5.5. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

6. A nyertes kiválasztásának módja:

Véletlenszerű sorsolással 1 fő Nyertes és 1 fő pót nyertes kerül kiválasztásra a Szervező Központi irodájában (2021 Dunakeszi, Pallag utca 37.)

A sorsoláson minden Játékos egy hozzászólással vesz részt. A kiválasztás jellegét Játékos elfogadja. A sorsolás időpontja: 2022. jan. 27. 14:00

 

7. A nyeremény

7.1. 1 db Vivamax Véroxigénszint mérő (GYVVOM) készülék

7.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át.

7.3. A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a kihirdetett nyertessel Facebook Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot a Nyeremény átadásával kapcsolatban.

 

8. Adatvédelem

8.1. A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás, a Nyertes értesítése és Nyeremény átadása.

8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatokhoz kizárólag a Szervező fér hozzá, harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kizárólag a Szervező munkatársai kezelik, és azokat kizárólag az érintettel való kapcsolatfelvételhez használják fel.

8.3. A nyertes nyilvánosságra hozatala: a nyertes neve a Szervező Facebook oldalán történik (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/). A Nyertes kérheti nevének elhallgatását.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

9.2. A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

9.3. A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen formában a Facebook-hoz, mint céghez.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Dunakeszi, 2022. január 24.

Vivaldi Kft.


Facebook nyereményjáték szabályzat – "Essence" aromadiffúzor karácsonyi nyereményjáték

 

1. A nyereményjáték szervezője:

A Vivamax Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/) meghirdetett nyereményjáték szervezője a Vivaldi Kft. (1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., adószám: 12259191243) – továbbiakban: Szervező.

2. A nyereményjáték neve: "Essence" aromadiffúzor karácsonyi nyereményjáték

3. A nyereményjáték időtartama: 2021. dec. 13-án a poszt feltöltésétől 2021. dec.16-a 13:00 óráig.

A nyertes kihirdetésének időpontja: a sorsolást követő 24 órán belül Facebook posztban.

4. A nyereményjáték leírása: A Szervező posztot tesz közzé saját Facebook oldalán, és kéri a játszani szándékozókat, hogy a poszt alatt kommentben válaszoljanak a feltett kérdésre.

5. A Játékban való részvétel feltételei:

5.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező internet-felhasználó természetes személy - továbbiakban: Játékos. A Játékosnak a 4. pontban megfogalmazott poszt alatt kommentben meg kell jelölnie egy személyt. Nem minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz üzenetben feltöltött komment.

5.2. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5.3. A Játékosok által feltöltött kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, a jelentkezését törölheti.

5.4. A Szervező továbbá kizárja a Játékból azt a kommentet,

a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;

b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;

c) konkurenciát jelenít meg bármely formában.

5.5. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

6. A nyertes kiválasztásának módja:

Véletlenszerű sorsolással 1 fő Nyertes és 1 fő pót nyertes kerül kiválasztásra a Szervező Központi irodájában (2021 Dunakeszi, Pallag utca 37.)

A sorsoláson minden Játékos egy hozzászólással vesz részt. A kiválasztás jellegét Játékos elfogadja. A sorsolás időpontja: 2021. dec. 16. 14:00

 

7. A nyeremény

7.1. 1 db Vivamax "Essence" aromadiffúzor (GYVH49) készülék

7.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át.

7.3. A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a kihirdetett nyertessel Facebook Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot a Nyeremény átadásával kapcsolatban.

 

8. Adatvédelem

8.1. A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás, a Nyertes értesítése és Nyeremény átadása.

8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatokhoz kizárólag a Szervező fér hozzá, harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kizárólag a Szervező munkatársai kezelik, és azokat kizárólag az érintettel való kapcsolatfelvételhez használják fel.

8.3. A nyertes nyilvánosságra hozatala: a nyertes neve a Szervező Facebook oldalán történik (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/). A Nyertes kérheti nevének elhallgatását.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

9.2. A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

9.3. A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen formában a Facebook-hoz, mint céghez.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Dunakeszi, 2021. december 13.

 

Vivaldi Kft.

 


 

Facebook nyereményjáték szabályzat – Salty-Air Premium karácsonyi nyereményjáték

1. A nyereményjáték szervezője:

A Vivamax Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/) meghirdetett nyereményjáték szervezője a Vivaldi Kft. (1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., adószám: 12259191243) – továbbiakban: Szervező.

 

2. A nyereményjáték neve: Salty-Air „Prémium” karácsonyi nyereményjáték

 

3. A nyereményjáték időtartama: 2021. dec. 3-án a poszt feltöltésétől 2021. dec. 9-e 13:00 óráig.

A nyertes kihirdetésének időpontja: a sorsolást követő 4 órán belül Facebook posztban.

 

4. A nyereményjáték leírása: A Szervező posztot tesz közzé saját Facebook oldalán, és kéri a játszani szándékozókat, hogy osszák meg a posztot és a poszt alatt kommentben válaszoljanak a feltett kérdésre.

 

5. A Játékban való részvétel feltételei:

5.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező internet-felhasználó természetes személy - továbbiakban: Játékos. A Játékosnak a 4. pontban megfogalmazott poszt alatt kommentben meg kell jelölnie egy személyt. Nem minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz üzenetben feltöltött komment, illetve megosztás nélküli komment.

5.2. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5.3. A Játékosok által feltöltött kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, a jelentkezését törölheti.

 

5.4. A Szervező továbbá kizárja a Játékból azt a kommentet,

a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;

b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;

c) konkurenciát jelenít meg bármely formában.

5.5. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

6. A nyertes kiválasztásának módja:

Véletlenszerű sorsolással 1 fő Nyertes és 1 fő pót nyertes kerül kiválasztásra a Szervező Központi irodájában (2021 Dunakeszi, Pallag utca 37.)

A sorsoláson minden Játékos egy hozzászólással vesz részt. A kiválasztás jellegét Játékos elfogadja. A sorsolás időpontja: 2021. dec. 10. 12:00

 

7. A nyeremény

7.1. 1 db Vivamax Salty-Air „Premium” ultrahangos párásító (GYVH48) készülék

7.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át.

7.3. A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a kihirdetett nyertessel Facebook Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot a Nyeremény átadásával kapcsolatban.

 

8. Adatvédelem

8.1. A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás, a Nyertes értesítése és Nyeremény átadása.

8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatokhoz kizárólag a Szervező fér hozzá, harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kizárólag a Szervező munkatársai kezelik, és azokat kizárólag az érintettel való kapcsolatfelvételhez használják fel.

8.3. A nyertes nyilvánosságra hozatala: a nyertes neve a Szervező Facebook oldalán történik (https://www.facebook.com/vivamaxhungary/). A Nyertes kérheti nevében elhallgatását.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

9.2. A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

9.3. A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen formában a Facebook-hoz, mint céghez.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Dunakeszi, 2021. december 1.

 

Vivaldi Kft.