Kiszállítás készletről akár 24-48 órán belül!
25 000 Ft felett ingyenes kiszállítás!
Mintaboltjainkban kipróbálhatja termékeinket!
Kosaram

Gyors kiszállítás készletről - akár 24 órán belül!

25.000 Ft felett INGYENES házhoz szállítás!

A www.vivamax.hu webáruház adatkezelési szabályzata

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Vivaldi Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., cégjegyzékszám: 01 09 569682, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 12259191243) által a Vivamax webáruházában ( www.vivamax.hu) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Vivaldi Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a Vivamax webáruházában (www.vivamax.hu) vásárló és Törzsvásárlói programjában (a továbbiakban: Program) annak működtetése során a regisztráló vásárlók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Vivaldi Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4.
Levelezési cím és ügyfélszolgálat: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
Telefonszám: +36-1-889-9080
Email cím: info@vivamax.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-54999/2012

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Online vásárlás és regisztráció. A regisztráció, illetve a Programra jelentkezés során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Számlázási név
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

3.2. Bolti vásárlás során - úgynevezett blokkos értékesítés mellett - Szolgáltató nem tárol vásárlói adatokat. Számla igénye esetén a számlázáshoz szükséges adatokat Szolgáltató vállalatirányítási rendszerben rögzíti és papír alapú számla példányban a könyvelésén megőrzi.
Szolgáltató egészségpénztári elszámolás okán kiállított számlához a személyes adatokon túl az egészségpénztári kártya sorszámát és az azon feltüntetett nevet -mely alapesetben megegyezik a vásárló nevével – tárolja és használja az elszámoláshoz kapcsolódóan, ezen adatokat kizárólag a vállalatirányítási rendszerében és könyvelésében tárolja.

3.3 Ügyfélszolgálati- és panaszkezeléshez, garancia érvényesítés

Vásárlói ügyfélszolgálaton a vásárló beazonosítása céljából Szolgáltató bekéri a vásárló személyes adatait. Ezen személyes adatok körét a reklamációkezelés céljából Szolgáltató vállalatirányítási rendszerben rögzíti és garanciális javítás szüksége esetén a szakszerviznek átadja.

Az ügyfélszolgálati- és reklamációs ügyintézés igénybevételével kapcsolatosan a felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Vivaldi Kft. részére:

 • Számla vagy blokk másolat
 • Vásárlás adatai: dátum, termék, vásárlás helye
 • Telefonszám
 • E-mail cím

A személyes adatokat a reklamációs ügyintézés során kizárólag a vásárlói érdekében történő egyeztetés, kapcsolattartás céljából használja fel. A reklamációs ügyintézést követően a szavatossági- és jótállási idő lejártáig Szolgáltató megőrzi vállalatirányítási rendszerében és a szerviz ügyintézési dokumentációban.

 

Szolgáltató a műszaki termékek javításában alkalmanként külső partnerrel működik együtt:

 Márkus János, műszerész
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 84.
Telefonszám: +36-30/9460-388

Szakszervizünk minden személyes adatot maximális körültekintéssel és az adatbiztonsági előírásoknak megfelelően kezeli, melyek a fenti személyes adatok körét foglalják magába. Adatkezelés célja a vásárlói reklamáció kiszolgálása, ideje a reklamáció kezelését követő szavatossági- és garanciális idő függvénye.

3.4 Szolgáltató a Törzsvásárlói programjához való csatlakozási lehetőséget Érintett számára felajánlhatja, kedvezményes vásárlási lehetőség céljából. A személyes adatokat vállalatirányítási rendszerében tárolja. Törzsvásárlói programban Szolgáltató a vásárlási szokásokat minden Érintett esetében a vállalatirányítási programban kezeli, célja a vásárló számára árkedvezmény biztosítása és a rendszeres, elsősorban hírlevél alapú tájékoztatás újdonságokról, akciókról, kedvezményekről.

3.5. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.vivamax.hu oldalon, illetve a Vivamed Egészségtár üzletekben, a törzsvásárlói rendszerbe történő csatlakozás mellett hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Vivaldi Kft. részére:

 • Név
 • E-mail cím

A hírlevelek célja a rendszeres tájékoztatás újdonságokról, aktivitásokról, készlethiányokról, illetve akciós ajánlatok kiközlése.

3.6. Egyéb célú adatkezelés

Telefonos beszélgetések adatkezelése

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot tart fent. Az Érintett a hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Szolgáltató az Érintett adatait információnyújtás, panaszkezelés céljából rögzítse.

Szolgáltató a hívást kezdeményező Érintettet illetve egyéb érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy adatait rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató annak lehetőségét teremteni meg, hogy a Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálat adatait rögzítse vagy sem. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés során adatai rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és e-mailben vagy postai úton keresse meg Szolgáltatót.

Szolgáltató a felvett adatokat a rögzítésétől számítva legfeljebb 7 évig tárolja.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy vásárlási ügylet során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a vásárlással egyidejűleg adja meg. Regisztrációval egybekötött vásárlás esetén adatait a webáruházba belépve módosíthatja vagy regisztrációját törölheti is. Törölt státuszú regisztráció esetén a webáruházból minden személyes adat törlésre kerül, azonban a vállalatirányítási rendszer a vásárló személyes adatait és hozzá kapcsolódó vásárlásokat 7 évig tárolja garanciális és könyvelési okok céljából.

4.2. Az adatkezelés célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, valamint Érintett kifejezett kérése esetén törzsvásárlóként a vásárlás összegéből adható kedvezmények érvényesítése. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az alábbi céllal használja fel:

 • megrendelés teljesítése
 • előzetes regisztrációhoz kötve törzsvásárlói kedvezmények érvényesítése
 • előzetes regisztrációhoz kötve hírlevél tájékoztatás

Webáruházi fiók regisztráció esetén az e-mailcím felhasználható a vásárló érdekeit figyelembe vevő, a vásárló számára előnyös kommunikáció végrehajtására. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Érintett jogainak védelme mellett az Érintett számára kedvezmények és információk megszerzése.

4.3 Hírlevél és DM levél

Hírlevél feliratkozás előzetes regisztrációt igényel., mely Érintett kifejezetten kérésére történik, azzal a céllal, hogy számára Szolgáltató elektronikus leveleket és ajánlatokat, alkalmanként postai ajánlatokat küldjön.

A vásárlás során megadott elektronikus levélcímekre és lakcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél és a DM levél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél- és DM levél küldéséhez az Érintett által megadott adatokat kezeli:

 • Név
 • Lakcím
 • E-mail cím
 • Törzsvásárlói kártya száma, ha Vásárló rendelkezik ilyennel

A Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélre feliratkozók listájáról e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett szándéka szerint bármikor leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználók a webáruház (www.vivamax.hu) személyes oldalán is bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről, ez a bejelentkezés nélküli vásárlás esetén az info@vivamax.hu e-mail címre történő „Leiratkozom” elküldésével kivitelezhető, vagy a hírlevél alján elhelyezett automatikus linkre kattintva. Leiratkozás esetén azonos e-mail cím újra nem regisztrálható a programba.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a 4.2 pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének és postai címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Szolgáltató nem vizsgálja a megrendeléshez megadott szállítási címet, ezért a futárszolgálat által a megadott címre történő áru leszállítása esetén megrendelést teljesítettnek tekinti.

Szolgáltató a nagyértékű, nagyméretű termékeinek előre egyeztetett házhozszállítása során telefonon egyeztetett címre a szállítást teljesítettnek tekinti és nem vállalja a felelősséget arra az esetre nézve ha a termék átadása fizikai korlátba ütközik, jelen esetben például ha a termék mérete miatt nem fér be az ajtón.

4.6 Törzsvásárlói rendszer

Szolgáltató kedvezményes törzsvásárlói rendszert működtet, melynek célja a vásárlói hűség jutalmazása. A törzsvásárlói rendszerhez az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályoknak megfelelően elvárható személyes adatok megadása mellett csatlakozhat, mely adatok:

 • Név
 • E-mail cím
 • Lakcím

Törzsvásárlói rendszer regisztrációval Érintett a Szolgáltató hírlevél- és DM rendszert is elfogadja, melynek okán a programhoz kapcsolódóan e-mailben és postai úton értesül Szolgáltató akciós – és promóciós ajánlatairól.

Szolgáltató mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a törzsvásárlói rendszerről, vagy a hírlevél rendszerről le nem iratkozik személyesen, e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről, mely kérése az info@vivamax.hu e-mail címre történő „Leiratkozom” elküldésével, vagy a hírlevél alján elhelyezett automatikus linkre kattintva. Leiratkozás esetén Azonos e-mail cím újra nem regisztrálható a programba.

4.7 A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A vásárlás során megadott személyes adatok kezelése a vásárlási ügylettel kezdődik és az e-mail cím kivételével hét évig tart. Az e-mail cím kérelemre történő törlésig tart. A regisztráció és törzsvásárlói jelentkezés során megadott adatok kezelése az Érintett általi törlésig élnek, melyre a 7.4-es pontban rögzített esetben és módon kerülhet sor. Fenti rendelkezések a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítésének tesznek eleget. A törzsvásárlói programra történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelés az Érintett kifejezett egyetértésén alapszik.

 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév / Cím / Tevékenység

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; futárszolgálati tevékenység
 • Miller és Morrisons Kft.; 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4.; rendszergazdai tevékenység
 • Vision-Software Kft.; 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.; vállalatirányítási rendszer üzemeltető
 • Corwell Kft.; 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4.; futárszolgálati tevékenység
 • Márkus János elektroműszerész; 1118 Budapest, Villányi út 84.; szakszerviz
 • A hírlevélküldésre Mailchimpet használunk. A Mailchimp adatvédelmi tájékoztatóját is elfogadja a hírlevélre történő feliratkozással, bővebben itt olvashatja: https://mailchimp.com/gdpr/

 

6.3. A Vivaldi Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Vivaldi Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Ügyfélszolgálat a központi telephelyen: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Ügyfélszolgálati nyitvatratás: munkanapokon 8-16 óra között (előzetes bejelentkezés szükséges)

E-mail cím: info@vivamax.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Programon maga helyesbítheti; illetve képes a teljes profil törlésére is, vagy Szolgáltató az info@vivamax.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben sem lesznek újra helyreállíthatók. Bejelentkezés nélküli vásárlás esetén a vásárló az info@vivamax.hu e-mail címen kérheti adatainak törlését. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

•             Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

•             Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy bejelentkezés nélküli vásárlás során harmadik fél adatait adta meg vagy a Program használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor vagy megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

 

Dunakeszi, 2024. február 26.