Kiszállítás készletről akár 24-48 órán belül!
25 000 Ft felett ingyenes kiszállítás!
Mintaboltjainkban kipróbálhatja termékeinket!
Kosaram
Gyors kiszállítás készletről - akár 24 órán belül!

Termékeinket mintaboltjainkban ki is próbálhatja!

Vásárlói elállás

Elállás

Az ÁSZF 7. pontjában foglaltak szerint kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Vásárló”).

Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.1.1. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Vásárlót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.8. A Szolgáltató a megrendelt termék átvételi módja szerint jogosult Szolgáltató számára visszajuttatni az elállási jogban érintett terméket:

a.) Megrendelt áru házhozszállítással történt kiszállítása esetén Szolgáltató telephelyére köteles azt visszajuttatni: Vivaldi Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 37.

b.) Megrendelt áru bolti átvétellel történt átadása esetén Vásárló lehetősége eldönteni, hogy Szolgáltató telephelyére visszajuttatja, vagy az átvétel helyének megfelelő mintaboltban él elállási jogával.

Telephely: Vivaldi Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 37.

Mintaboltok:
1. Vivamed Egészségtár, 1148 Budapest, Örs vezér tér 24., Sugár fsz.
2. Vivamed Egészségtár, 2120 Dunakeszi, Iskola u. 13.

7.1.8. Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.10. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Költségek

 A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldés költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Nagyméretű termékeink speciális logisztikát igényelnek kiszállítás és elállás esetén egyaránt. Kizárólag a kiszállításkori, eredeti állapotba visszacsomagolt készüléket tudjuk elfogadni.

Kivételek

Azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
Kiszállításhoz kapcsolt beüzemelés, összeszerelés szintén igénybe vett szolgáltatás, akkor is, ha ez nem került külön tételként feltüntetésre. Ennek értéke 19.990 Ft.
Pl. beüzemelés alatt levő készülék otthonában

Átvevőpontok nagy méretű és nagy értékű termékek esetén:

  • Személyesen központi raktárunkban, előzetes időpont egyeztetéssel: Vivaldi Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 37.
  • Eredeti, gyári csomagolásában logisztikai partnerünknek való átadással: telekhatáron, amennyiben a járda/út felülete alkalmassá teszi a kijuttatást kézi emelővel. Egyéb esetben a gépjármű mellett.
  • Eredeti, gyári csomagolásában logisztikai partnerünknek való átadással otthonában.

Visszatérítés

Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Webáruházi megrendelés esetén, ha a Vásárló 14 naptári napon belül él az elállás jogával, és a terméket sértetlen és hibátlan állapotban saját költségén visszaküldi a Szolgáltatónak, a rendeléskor fizetett szállítási költség visszatérítésére is jogosult, amennyiben kizárólag a visszaküldött terméket vásárolta. (Ha tehát két megrendelt termékből csak egynek a megvásárlásától áll el a Vásárló, a rendeléskor fizetett szállítási költség megtérítésére nem jogosult.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat, hiányosságokat a vásárló köteles megtéríteni!

Terméket kizárólag előzetes időpont egyeztetetés után áll módunkban átvenni!

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT